Ako dať najavo, že firma spĺňa vysoké štandardy?

firma spĺňa vysoké štandardy

Pri rozhodovaní sa medzi viacerými konkurenčnými spoločnosťami, či už pre nadviazanie možnej obchodnej spolupráce, alebo pri výbere budúceho zamestnania, je dôležité vedieť objektívne porovnať jednotlivých konkurentov. O každej firme veľa napovie spĺňanie rôznych ISO noriem.

Spĺňaním ISO noriem dá každá firma najavo, čo sa od nej dá čakať

V prípade, že určitá firma spĺňa ISO normy, vie vám to dať predstavu o tom aké štandardy môžete od takejto firmy očakávať a je jedno, či ide o firmu tuzemskú alebo zahraničnú. ISO normy sú medzinárodne platné.

Ak má napríklad firma certifikovaný systém riadenia podľa normy ISO 9001, môže jej to otvoriť dvere do mnohých výberových konaní, v ktorých je spĺňanie takýchto noriem vyžadované. To vedie k zviditeľneniu sa na trhu, zvýšeniu konkurencieschopnosti a následne aj k zvýšeniu hodnoty samotnej firmy.

Tým, že bude firma trvalo spĺňať podmienky pre udelenie tejto normy, sa bude naďalej zlepšovať, posilňovať vnútorné štruktúry a vďaka tomu sa zvýši spokojnosť jej zákazníkov.

Aby bol každý v bezpečí

Zatiaľ čo norma ISO 9001 rieši procesy v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, norma ISO 45001 posudzuje bezpečnosť ochrany a zdravia pri práci a jej spĺňanie je tak zaujímavé aj pre potenciálnych uchádzačov o prácu. Každý predsa chce pracovať v takej firme, v ktorej má záruku, že sa v nej dbá na bezpečnosť a ochranu zdravia.

Samozrejme, samotný fakt, že firma spĺňa normu ISO 45001 nezaručí, že sa nikdy nestane na jej pracovisku žiadny úraz. Znamená to však, že firma aktívne pracuje na identifikácii možných rizík a snaží sa im predchádzať ešte predtým ako bude neskoro. A to pri všetkých činnostiach týkajúcich sa fungovania firmy, takže chránení sú všetci zamestnanci bez rozdielu pracovnej pozície.

Tak isto dodávatelia budú mať istotu, že sa vo firme dbá aj na ich bezpečnosť. Môže sa dokonca stať, že potenciálni obchodní partneri budú spĺňanie tejto normy vyžadovať, takže okrem toho, že zamestnanci budú pri práci v maximálnom možnom bezpečí, môže spĺňanie tejto normy priniesť aj nové obchodné príležitosti.

Zdroj obrázka:

  • Autor: TierneyMJ / Shutterstock.com