Banky

Toto je zoznam bánk so sídlom na území Slovenskej republiky:

 • Československá obchodná banka, a. s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
 • OTP Banka Slovensko, a. s.
 • Poštová banka, a. s.
 • Prima banka Slovensko, a. s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
 • Tatra banka, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Toto je zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku

 • Banco Cofidis, S. A., pobočka zahraničnej banky
 • BKS Bank SA, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S. A., pobočka zahraničnej banky
 • Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
 • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 • Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
 • ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky
 • J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky
 • KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky
 • Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • UniCredit Bank Czcech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky