Chcete začať podnikať? Spoločnosť si môžete založiť alebo kúpiť

Chcete začať podnikať? Spoločnosť si môžete založiť alebo kúpiť

Chcete začať podnikať s vlastnou spoločnosťou? Predpokladajme, že už máte nápad, či biznis plán, ktorý ste sa odhodlali zrealizovať. Potrebujete už „len“ vlastnú spoločnosť, aby ste mohli legálne podnikať.

Založenie novej spoločnosti bez starostí

Prirodzeným prvým krokom je tak založenie spoločnosti. Predstavili ste si teraz množstvo behania po všelijakých inštitúciách a zrazu vás, obrazne povedané, prešla chuť na podnikanie? Nebojte sa, dá sa tomu vyhnúť.

Vlastnú spoločnosť si totižto môžete nechať založiť. Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti, zápis spoločnosti do obchodného registra, registrácia spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu (prípadne registrácia k ďalším daniam) atď.

To všetko bude vybavené za vás. Vám bude len stačiť počkať zhruba 2 týždne a budete mať vlastnú spoločnosť.

A čo takto nejakú spoločnosť kúpiť?

Alternatívou je využiť niektorú z ponúk na predaj spoločnosti s históriou. Tie sa delia na aktívne spoločnosti (čiže také, ktoré stále fungujú, len sú na predaj) a spoločnosti, ktoré ukončili svoje podnikanie (predávajú sa účtovne „vyčistené“).

Pre kúpu aktívnej spoločnosti sa ľudia rozhodujú napríklad preto, že chcú rozvíjať už existujúci podnik, majú voľné finančné prostriedky, ktoré chcú takto investovať alebo plánujú reštrukturalizáciu kúpenej firmy a jej následný predaj so ziskom.

A prečo kúpiť spoločnosť, ktorá ukončila podnikanie? Napríklad, ak sa chcete vyhnúť zložitému a zdĺhavému procesu registrácie k DPH, či sa chcete hneď od začiatku svojej podnikateľskej kariéry prezentovať firmou s niekoľkoročnou históriou.

A je tu ešte jedna možnosť, ktorou sú takzvané ready made spoločnosti. Ide o spoločnosti, ktoré sú už založené a sú pripravené na okamžitý odpredaj, ktorý bol aj jediným zmyslom ich zakladania.

Nikdy teda nevykonávali žiadnu činnosť, nemajú obchodnú históriu záväzkov, či pohľadávok a majú splatené základné imanie. Ich výhodou je, že sa môžete stať ich majiteľom (a hneď aj začať podnikať) prakticky v priebehu niekoľkých hodín.


  • Zdroj obrázka: LDprod / Shutterstock.com