Čo zvážiť pri výbere pracovných odevov pre vašich zamestnancov?

Čo zvážiť pri výbere pracovných odevov pre vašich zamestnancov?

Pracovné oblečenie je nutnosťou všade tam, kde je na pracovisku určitá miera rizika. V takom prípade je samozrejme potrebné takéto oblečenie pre svojich zamestnancov zabezpečiť. Čo pri výbere zvážiť?

Ochrana, komfort a prispôsobiteľnosť, to je základ

Ako sme už naznačili v úvode, pracovné oblečenie má hlavne ochrannú funkciu. Stanoviť si úroveň rizika a z toho odvodiť nároky na bezpečnosť je tak základom pri výbere pracovných odevov, či kvalitných ochranných pracovných pomôcok.

Ruka v ruke s bezpečnosťou by však mal ísť aj komfort. Pracovný odev musí zamestnancom umožňovať taký rozsah pohybu aký pri svojej práci potrebujú, poskytovať teplotný komfort adekvátny k pracovisku a byť z príjemných materiálov.

S komfortom súvisí aj to, ako je pracovný odev zamestnancom prispôsobený. Pred unisex kolekciami je tak dobré uprednostniť pracovné odevy zvlášť pre mužov a pre ženy, keďže takéto strihy zohľadňujú odlišnosti v mužskej a ženskej postave. To však nie je všetko. Následne by mali prísť prípadne úpravy pre každého jedného zamestnanca, napríklad skracovanie nohavíc a podobne.

Je tu aj jedna výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo

Máme teda „vybavenú“ ochrannú funkciu aj zabezpečený komfort, čo ďalej? Čo takto posilniť firemnú identitu? Áno, na nové pracovné odevy je možné pridať logo firmy a rozhodne je dobré to využiť.

Z praktickej stránky je dôležité aj to, ako jednoduché je udržiavať pracovné odevy čisté. Niektoré materiály sa ľahšie zašpinia, niektoré do určitej miery nečistotám odolávajú. Taktiež je rozdiel, či je možné konkrétny pracovný odev jednoducho oprať, alebo si vyžaduje nejaké špeciálne ošetrenie.

Na záver ešte jeden dôležitý aspekt, ktorý môže čiastočne vyvrátiť čo, čo sme hovorili o tom, že pracovné odevy by mali byť čo najviac prispôsobené konkrétnym zamestnancom.

Ak potrebujete pracovné odevy pre sezónnych zamestnancov, je dobré ísť cestou najväčšej univerzálnosti, takže v takomto prípade sa určite oplatí mať niekoľko unisex pracovných odevov v najbežnejších veľkostiach.


  • Zdroj obrázka: SeventyFour / Shutterstock.com