Ekonomické faktory ktoré ovplyvňujú kurz EUR/USD

kurz

Obchodovanie s menovým párom EUR/USD (euro/americký dolár) môže často zahŕňať sledovanie rôznych ekonomických správ, ktoré ovplyvňujú tento kurz. Hlavné ekonomické správy majú obrovský vplyv na vývoj ceny eura voči doláru a obchodníci ich neustále monitorujú, aby získali náznaky ďalšieho smerovania.

Nižšie v článku si predstavíme najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú kurz eura a amerického dolára. Tieto faktory by mal poznať každý, kto má v pláne investovať do menového páru EUR/USD.

Úrokové sadzby

Najdôležitejším ekonomickým ukazovateľom, ktorý ovplyvňuje kurz eura k americkému doláru (pár EUR/USD), sú úrokové sadzby.

Základným prvkom pri oceňovaní menového páru EUR/USD je úroková sadzba Federálneho rezervného systému Spojených štátov (nazvaný Fed) a úroková sadzba stanovená Európskou centrálnou bankou (ECB).

ECB určuje úrokovú sadzbu na mesačnej báze, zatiaľ čo Federálny rezervný systém určuje sadzbu Fed fondov osemkrát ročne.

Výkazy úrokových sadzieb centrálnych bánk sa označujú ako „hawkish“, čo naznačuje ďalšie sprísnenie sadzieb, alebo „dovish“, čo znamená, že sadzby budú voľnejšie, čím sa ľahšie získa úver. Účinok sadzieb na kurz eura k doláru spočíva v tom, že vyššie sadzby zvyšujú atraktivitu národnej meny pre medzinárodných investorov.

Sadzby ECB pre euro

ECB zverejňuje úrokovú sadzbu na začiatku mesiaca, zvyčajne v prvom alebo druhom týždni. Všeobecne platí, že táto sadzba je už na trhu ohodnotená, pričom mnohí analytici s veľkou presnosťou vedia odhadnúť zvýšenie alebo zníženie sadzieb ešte pred ich oficiálnym zverejnením.

Oznámenie ECB o sadzbách sa deje na tlačovej konferencii, ktorá sa koná 45 minút po zverejnení novej sadzby. Na tlačovej konferencii potom vysvetľuje rozhodnutie o sadzbách prezident ECB, ktorý vo všeobecnosti naznačuje budúce rozhodnutia v oblasti menovej politiky a ďalšie smerovanie menovej politiky eura.

O úrokových sadzbách v eurozóne rozhoduje šesť členov výkonnej rady ECB a 16 centrálnych bánk eurozóny, ktorí hlasujú o tom, na akú úroveň sa nová sadzba stanoví. Hlasovanie sa nezverejňuje.

Sadzby FED pre americký dolár

Federálny rezervný systém zverejňuje sadzbu, pre americký dolár, v ktoromkoľvek dni v priebehu mesiaca. Sadzbu určuje Federálny výbor pre voľný trh (FOMC). Podobne ako pri úrokovej sadzbe ECB, sadzba Fedu je už často na trhu ohodnotená.

Údaje o zamestnanosti

Po úrokových sadzbách majú najväčší význam pre vývoj kurzu EUR/USD údaje o zamestnanosti. Význam zamestnanosti v ekonomike nemožno podceňovať.

V amerických pomeroch napríklad predstavuje mesačné zverejnenie zmeny miery nezamestnanosti v nepoľnohospodárskych odvetviach, ktoré zverejňuje Úrad práce prvý piatok v mesiaci, jedno z najdôležitejších informácií na devízovom trhu.

Medzi ďalšie dôležité čísla zamestnanosti v USA patrí počet podaných žiadostí o prácu nezamestnanými, ktorý je zverejňovaný každý štvrtok.

Dôležité čísla zamestnanosti v eurozóne sú najmä čísla zamestnanosti v hlavných ekonomikách eurozóny, ako sú Nemecko a Francúzsko, ako aj konsolidované čísla pre eurozónu.

Ďalšie dôležité ekonomické správy

Okrem úrokových sadzieb a zamestnanosti majú na vývoj kurzu EUR/USD výrazný vplyv aj ďalšie ekonomické ukazovatele:

  • Hrubý domáci produkt – ročná zmena hodnoty všetkého tovaru a služieb vyrobených v ekonomike.
  • Obchodná bilancia – rozdiel v hodnote všetkých dovozov a vývozov hospodárstva. Prebytok naznačuje viac vývozu, zatiaľ čo deficit naznačuje viac dovozu.
  • Indexy maloobchodných tržieb, spotrebiteľských cien a cien výrobcov – všetky tieto ukazovatele merajú inflačné tlaky v ekonomike, ktoré ovplyvňujú menovú politiku a úrokové sadzby centrálnej banky.
  • Indikátory sentimentu – prieskumy sentimentu, ako napríklad nemecké centrum európskeho hospodárskeho výskumu ZEW alebo indikátor spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity, poskytujú obchodníkom indikácie o celkovom vnímaní sily ekonomiky. Tieto prieskumy sentimentu môžu výrazne ovplyvniť trh.

Medzi ďalšie faktory dôležité pre analýzu EUR/USD patria aj medzinárodné správy. Napríklad nepokoje v Grécku alebo zníženie dlhu USA môžu mať významný vplyv na euro kurz.

Zhrnutie

Sme v závere článku, v ktorom sme si predstavili faktory, ktoré ovplyvňujú menový pár EUR/USD. Tento menový pár patrí medzi najpopulárnejšie finančné inštrumenty a nájdete ho v ponuke každého kvalitného brokera, ktorý umožňuje obchodovať na Forexe.

Zdroj: www.eurusd.com