Firemní zákazníci na Slovensku patria medzi menej disciplinovaných pri platení faktúr

neplatenie faktúr v európe

Slovinsko vedie (30%), no vysoké percento neskorých platieb či nevymožiteľných pohľadávok v skupine firemných zákazníkov (B2B) má aj Grécko, Rumunsko a Slovensko.

Tieto tri krajiny zaznamenali zhodne po 27%. To sú závery, ktoré priniesla reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“, skupiny EOS.

Firemní zákazníci sú celkovo menej disciplinovaní pri úhradách faktúr než koncoví. Priemer neskorých platieb a neuhradených faktúr medzi východoeurópskymi krajinami v skupine B2B bol vlani 23%, koncoví zákazníci – B2C zaznamenali 18%.

„Zákazníci v skupine B2B majú niekoľko dôvodov, prečo vyčkávajú s platením faktúr. Nie je to len tým, že ich firma sa nenachádza v dobrej finančnej kondícii, hrozí jej insolventnosť, alebo že radšej využíva svoje zdroje na investovanie než uhrádzanie vlastných záväzkov. Často býva dôvodom aj ľudský faktor ako zábudlivosť či zámer neplatiť včas,“

uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Aj kvôli vysokému percentu neskorých platieb či nevymožiteľných pohľadávok medzi firemnými zákazníkmi na Slovensku odporúča zvážiť služby spoločností v oblasti správy a manažmentu inkasa pohľadávok.