Čo je to hypotéka pre mladých

hypotéka pre mladých

Ak máte do 35 rokov a váš priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok bol nižší ako 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve, môžete k hypotekárnemu úveru požiadať aj o priznanie štátneho príspevku pre mladých (ŠPM). Vďaka nemu môžete prvých 5 rokov platiť banke o 3 % nižší úrok.

Najčastejšie otázky:

S akým príjmom sa kvalifikujem?

Hranica príjmu na získane príspevku sa určuje každé 3 mesiace a do 30. 6. 2017 je vo výške 1 287 €. Od 1. 7. 2017 bude hranica nižšia o 120,90 €. Ak teda chcete získať ŠPM, váš priemerný hrubý mesačný príjem za celý rok 2016 musí byť nižší ako 1166,10 €.

Aké doklady potrebujem?

O príspevok nemusíte žiadať samostatne. Banku požiadate bežným spôsobom o hypotekárny úver. Ona v žiadosti zapracuje aj požiadavku na uplatnenie ŠPM. K takejto žiadosti okrem štandardných dokladov doložíte aj doklad preukazujúci váš hrubý príjem. Môže to byť daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň od zamestnávateľa.

hypotéka

Môžem využiť hypotéku pre mladých aj na kúpu pozemku?

Maximálna výška, na ktorú si môžete uplatniť príspevok pre mladých, je 50 000 eur. Ak potrebujete viac financií, zvyšok už bude úročený štandardnou sadzbou bez zľavy. Taktiež dajte pozor na to, že úver musí byť poskytnutý len na vybrané účely súvisiace s bývaním, napríklad kúpa, výstavba, rekonštrukcia či údržba nehnuteľnosti. Kúpa pozemku alebo splatenie úveru ako účel nie sú povolené.

Pozor na úročenie!

Keď vám banka vypracuje ponuku na úver, overte si, či vám akceptovala nárok na ŠPM. Zároveň si tiež skontrolujte splátkový kalendár. Podľa výberu banky môže byť rozdiel v preplatení na úrokoch za 5 rokov až niekoľko tisíc eur. 

Sú totiž 3 spôsoby úročenia úverov so štátnym príspevkom. Vo všetkých 3 prípadoch budete platiť banke pri rovnakých podmienkach rovnakú mesačnú splátku. Pomer úrokov a istiny – teda sumy, ktorú vraciate banke, však bude iný:

1. Banka klientovi úročí úver plnou úrokovou sadzbou a následne mu vráti úrok vo výške štátneho príspevku pre mladých a príspevku banky (aktuálne 3 %). Táto alternatíva je najmenej výhodná pre klienta, keďže väčšiu časť splátky tvoria úroky a tak mu zo zostatku úveru odbúda najmenej.

2.  Banka úročí klientovi úver so sadzbou zníženou o príspevok banky (aktuálne 1 %) a vracia mu úroky vo výške štátneho príspevku pre mladých. Táto alternatíva je o niečo výhodnejšia. Stále však neplatí, že vaša úroková sadzba je pri základnej sadzbe 3,05 % vo výške 0,05 %.

3. Banka vám pri každej mesačnej splátke úročí úver sadzbou zníženou o príspevok banky aj štátny príspevok pre mladých. V tomto prípade ide najväčšia časť splátky do istiny a úroky platí klient najnižšie. Takýto spôsob úročenia využíva napríklad Tatra banka.

peniaze na bývanie

Čo prinesie nová legislatíva?

Ak plánujete o hypotéku žiadať až budúci rok, pravdepodobne už štátny príspevok pre mladých v takejto forme nezískate. Ministerstvo financií pripravuje novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona o bankách, ktorou by štátny príspevok pre mladých v tejto forme zanikol.

Klienti, ktorí sa na príspevok kvalifikujú, budú mať v prípade prijatia návrhu novely možnosť uplatniť si štátny príspevok ako daňový bonus vo svojom daňovom priznaní.

Namiesto mesačnej úspory na splátke úveru si tak budú môcť v daňovom priznaní odpočítať z daňovej povinnosti 50 % z úrokov zaplatených za úver na bývanie v predchádzajúcom roku, maximálne však v sume 400 €.

Pozrite si príklad úveru, ktorý je splácaný pri najvýhodnejšom spôsobe úročenia úveru so štátnym príspevkom pre mladých:

  • Úver:  50 000 €
  • Úroková sadzba: 0,05 % p. a.
  • Doba splatnosti v mesiacoch/počet splátok: 360
  • Mesačná splátka úveru: 139,94 €
  • Jednorazový  poplatok za úver: 400 €
  • Jednorazový  poplatok za ohodnotenie nehnuteľnosti: 150 €
  • Jednorazový  poplatok za kataster: 66 €
  • Mesačné poistné za poistenie nehnuteľnosti: 4,76 €
  • RPMN:  2,35 % ročne

Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 70 402,00 €, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.