Hypotéky pre mladých: príjmová hranica od júla klesne o vyše 120 eur

Hypotéky pre mladých

Hranica príjmu na získanie štátom dotovanej hypotéky klesne od 1. júla o 120,90 eur na 1 166,10 eur. Ak ste vlani zarábali viac a súčasne vaša priemerná mzda neprekročila 1 287 eur, môžete si včasným podaním žiadosti do konca júna zabezpečiť nárok na získanie úrokového zvýhodnenia aj na niekoľko mesiacov vopred.

Podmienkou získania štátom dotovanej hypotéky pre mladých je vek do 35 rokov a priemerná hrubá mzda za predchádzajúci kalendárny rok vo výške 1,3 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve (resp. 2,6 násobku v prípade dvojíc). Tá za prvý štvrťrok 2017 dosiahla 897 eur, čo znamená že príjmový strop od 1. júla klesne z 1 287 eur na 1 166,10 eur pri jednotlivcoch a z 2 574 eur na 2 332,20 eur pri dvojiciach.

„V prípade dvoch žiadateľov je podstatný spoločný a nie individuálny príjem. To môže byť zaujímavé napríklad pre mladých rodičov, kde jeden je na rodičovskej dovolenke s nulovým zárobkom. Priemerný príjem toho druhého tak môže byť až dvojnásobný v porovnaní s individuálnym žiadateľom,“

upozorňuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

hypotéka pre mladých

Zvýhodnenie si môžete zabezpečiť aj vopred

Ak sa vás aktuálny pokles príjmovej hranice dotýka, no kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti plánujete až o niekoľko mesiacov, ešte stále nemusí byť všetko stratené.

„Z pohľadu priznania nároku na štátny príspevok je totiž rozhodujúci dátum podania žiadosti, nie dátum podpisu zmlúv či čerpania úveru. Pri podaní žiadosti do konca tohto júna tak majú naši klienti ešte niekoľko mesiacov k dobru,“

vysvetľuje Cesnaková.

hypotéka

A keďže podanie žiadosti a čerpanie úveru je v Slovenskej sporiteľni bez poplatku, v prípade, že si vhodnú nehnuteľnosť nakoniec nenájdete a úver nevyužijete, nebude vás to nič stáť.

O hypotekárnych úveroch pre mladých

  • o úver môžete požiadať najneskôr v deň 35. narodenín,
  • úrokové zvýhodnenie platí 5 rokov a dosahuje 3 %, z toho 2 % poskytuje štát a 1 % banka,
  • výška príjmu žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3 násobok (2,6 násobok pri dvojiciach) príjmu v národnom hospodárstve, aktuálne však žiadateľ môže zarábať aj viac,
  • úrokové zvýhodnenie môžete získať najviac na sumu 50 000 eur, požičať si však môžete aj viac. Časť úveru prekračujúca maximálnu hranicu sa už bude úročiť štandardne,
  • počas piatich rokov po poskytnutí úveru je možné celý úver alebo aj jeho časť kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku, ak tak však urobíte počas prvých štyroch rokov po podpise zmluvy a celý úver predčasne vyplatíte, musíte štátu vrátiť celú sumu dovtedy vyplatených príspevkov,
  • úver môžete použiť na kúpu, výstavbu, zmenu a údržbu nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo na kúpu podielu na takejto nehnuteľnosti,
  • hypotéku pre mladých nie je možné použiť na vyplatenie iného úveru.