Investovanie na Slovensku je vnímané najmä ako príležitosť pre zhodnotenie peňazí

Investovanie na Slovensku je vnímané najmä ako príležitosť pre zhodnotenie peňazí

Investovanie na Slovensku je vnímané najmä ako príležitosť pre zhodnotenie peňazí. V exkluzívnom prieskume spoločnosti IPSOS pre ČSOB to uviedla tretina populácie (33%).

Na druhej strane, ako druhá najčastejšia charakteristika spájaná s investovaním sa ukázala komplikovanosť témy. Za nezrozumiteľné označuje investovanie až štvrtina populácie, i keď v uplynulých dvoch rokoch prišlo v tejto oblasti k zlepšeniu (pokles z 35% na 24%).

„Výsledky tohto prieskumu potvrdzujú aj naše skúsenosti. Záujem o potenciál vyššieho zhodnotenia úspor totiž neraz naráža na chýbajúci čas alebo prax z oblasti investovania. Klienti, ktorí chcú pre úspory možnosť vyššieho zhodnotenia, ale aktívne sa nechcú podieľať na budovaní svojho investičného portfólia či študovaní jednotlivých ponúk, tvoria veľkú skupinu. Chcú, aby banka urobila všetko potrebné za nich. Kľúčovú úlohu tu preto zohráva investičné poradenstvo prostredníctvom našich profesionálnych pobočkových pracovníkov,“

vysvetľuje Mária Horváthová, riaditeľka Odboru prémiového segmentu ČSOB.

investovanie

ČSOB prináša pre týchto klientov novinku na slovenskom trhu, fondy zo skupiny EXPERTEASE, kombinujúce techniky riadenia.

„Unikátnosť EXPERTEASE spočíva v tom, že kombinuje rôzne investičné techniky v jednom produkte, čím zvyšuje pravdepodobnosť úspechu pri rôznom vývoji situácie na finančných trhoch. Navyše, aj pri kombinovaní techník sú v centre našej pozornosti investori. Hľadáme kombináciu, ktorá sa čo najviac približuje predstavám investorov o očakávanom výnose a akceptovateľnom riziku. Využívame pritom i vedecky podložené poznatky o správaní klienta a jeho rozdielnom vnímaní zisku a straty. EXPERTEASE tak ešte viac „starostí“ spojených s investovaním a rozhodovaním prenáša z pliec investorov na plecia profesionálov v správcovskej spoločnosti,“

dopĺňa Dana Škublová riaditeľka slovenskej pobočky KBC Asset Management NV, prinášajúcej fondy pre klientov ČSOB.

Do fondov EXPERTEASE môžu klienti investovať jednorazovo od 150 eur aj pravidelne od 15 eur mesačne. Klienti majú navyše možnosť sledovať stav investície 24 hodín denne a 7 dní v týždni prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

investičné semináre

Kombinujte investičné techniky

Pri zhodnocovaní peňazí využívajú fondy rôzne investičné techniky, teda spôsoby správy majetku. Zvyčajne jeden fond využíva len jednu investičnú techniku. Vďaka unikátnej kombinácii troch techník v jednom fonde v EXPERTEASE sledujeme súčasne:

  • DLHODOBÉ CIELE – opierajúc sa o podrobné analýzy a 68 ročné skúsenosti vyberáme dlhodobo perspektívne aktíva,
  • PRÍLEŽITOSTI – s cieľom zlepšiť výkonnosť nakupujeme tie typy aktív, ktorým sa v sledovanom období darí viac,
  • OCHRANU – s cieľom minimalizovať prípadné straty venujeme dvojnásobnú pozornosť ochrane majetku pred poklesmi na finančných trhoch.