ISO 45001 je norma pre firmy, ktoré chcú v rámci BOZP robiť maximum

ISO 45001 je norma pre firmy, ktoré chcú v rámci BOZP robiť maximum

Bezpečnosť v práci na všetkých pracoviskách je jednou zo základných vecí, ktoré musí každá firma svojim zamestnancom zabezpečiť. Na jednej strane sú v tejto oblasti určité zákonné povinnosti, na druhej strane by čo najvyššia bezpečnosť na pracoviskách mala byť jedným z hlavných cieľov každej firmy aj bez toho, aby ju do toho „nútila“ legislatíva.

Dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je dôležité z viacerých hľadísk

Bezpečnosť zamestnancov a ich zdravie je predsa prvoradé. Samozrejme, hlavne z toho „ľudského“ hľadiska, ale aj z ekonomického. Zamestnanec môže podávať stopercentný pracovný výkon jedine vtedy, ak je zdravý a taktiež, keď sa môže sústrediť na prácu s vedomím, že pre jeho bezpečnosť a zdravie robí firma skutočne maximum.

Ekonomický rozmer bezpečnosti na pracovisku sa prejavuje aj v tom, že pri činnostiach, ktoré sa nevykonávajú v súlade s bezpečnými postupmi, hrozí okrem ohrozenia pracovníkov aj poškodenie materiálu, či vybavenia firmy. A to (okrem iného) prináša aj viac reklamácií, čo rozhodne nie je niečo, po čom by vedenie akejkoľvek firmy túžilo.

Ak chce firma pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracoviskách robiť maximum, zamerať sa môže na jednu konkrétnu z medzinárodných ISO noriem. Je ňou norma ISO 45001, čiže Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Základom je maximálna prevencia

Spoločnosť, ktorá získa certifikát za spĺňanie normy ISO 45001, tak dokáže, že sa pri všetkých svojich činnostiach a procesoch zameriava na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci. Norma ISO 45001 je určená širokej škále organizácií bez ohľadu na jej veľkosť, typ, či zameranie.

Ako táto norma pomáha znižovať výskyt incidentov, pri ktorých vznikajú pracovné úrazy a poškodenia zdravia zamestnancov? Robí to svojim zameraním sa na analýzu možných rizík. Pretože aj keď stopercentná garancia, že sa takýto incident vo firme nestane, nie je nikdy, práve prevencia a opatrenia na predchádzanie rizikovým situáciám sú tým najúčinnejším spôsobom ako minimalizovať ich výskyt.


  • Zdroj obrázka: Panchenko Vladimir / Shutterstock.com