Skupina UniCredit oznámila otvorenie novej pobočky pre korporátne a investičné bankovníctvo v Abu Dhabi

korporátne investičné bankovníctvo

Skupina UniCredit dnes oznámila otvorenie novej pobočky pre korporátne a investičné bankovníctvo (CIB) v Abu Dhabi, hlavnom meste Spojených arabských emirátov. Pobočka má podporovať medzinárodný obchod a rozšíriť medzinárodnú ponuku banky pre firemných klientov a finančné inštitúcie. Skupina UniCredit si ako základňu pre novú pobočku vybrala centrum Abu Dhabi Global Market, hlavnú finančnú zónu v regióne.

Nová pobočka nahradí doterajšiu zastupiteľskú kanceláriu založenú v roku 2001 a bude vystupovať ako centrála pre oblasť krajín patriacich do Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC)[1] aj širší región Stredného východu a Afriky (MEA). Pobočka poskytne podporu európskym klientom skupiny UniCredit aj miestnym klientom vrátane regionálnych nadnárodných subjektov, miestnym finančným inštitúciám a štátnym investičným fondom (SWF).

Nová ponuka skupiny UniCredit bude stavať na už etablovanom obchode s protistranami regiónu Stredného východu a Afriky. Banka v regióne podporila v roku 2016 tieto subjekty celkovým objemom transakcií 6,5 miliardy EUR[2].

Oblasť Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive je zodpovedná za približne 6 % celkového obchodu Európskej únie a je zároveň pre EÚ piatym najväčším exportným trhom. Región navyše upevňuje svoju pozíciu kľúčového obchodného uzla pre rozvíjajúce sa trhy Ázie a Afriky. Obchod medzi Radou pre spoluprácu krajín v Perzskom zálive a Čínou sa odhaduje na viac ako 110 miliárd USD ročne.

Perzský záliv je tiež domovom pre mnoho popredných štátom chránených investičných spoločností a predstavuje významný začiatok globálnych tokov priamych zahraničných investícií.

investičné bankovníctvo

Jean Pierre Mustier, generálny riaditeľ skupiny UniCredit, pri otvorení pobočky vyhlásil:

„Rada pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive je pre klientov skupiny UniCredit významným regiónom. Nachádza sa tu viac ako 1 000 európskych organizácií, ktoré sú už na trhu etablované a podnikajú v priemyselných odvetviach, ktoré sú zásadné pre rozvoj celej oblasti členských krajín Rady. Ide napríklad o obchod, výrobu, výstavbu, energie a ropný a plynárenský priemysel. Špecifiká trhu v kombinácii so znalosťou regiónu, ktorú sme budovali počas našej dlhodobej prítomnosti v Abu Dhabi, umožní skupine UniCredit využiť príležitosti v prospech našich zákazníkov. Pod heslom “Jedna banka, jeden UniCredit” sa skrýva vízia úspešnej celoeurópskej skupiny s plným zapojením finančného a investičného bankovníctva, budujúcej jedinečnú sieť v západnej, strednej i východnej Európe so silnou ponukou aj pre regionálne nadnárodné subjekty a finančné inštitúcie.“

Vo finančnej zóne vo finančného centra Abu Dhabi Global Market sa pobočka skupiny UniCredit bude spočiatku sústrediť na transakčné bankovníctvo a financovanie (predovšetkým v menách EUR a USD).

Medzi komerčné úverové produkty patria pôžičky na prevádzkový kapitál a termínované pôžičky, obchod s komoditami a štruktúrované úvery (syndikované obchody, financovanie akvizícií, štruktúrovaný obchod a financovanie exportu).

V transakčnom bankovníctve bude skupina UniCredit poskytovať dokumentárne akreditívy (dovozné i vývozné akreditívy), dokumentárne inkasá, záruky, služby správy hotovosti a dostupnosť pokrokové e-bankingové platformy.

Obchodovanie na trhoch bude realizované predovšetkým mimo túto pobočku z kompetenčných centier v Miláne a v Londýne.

Nová pobočka v Abu Dhabi významne doplňuje medzinárodnú sieť skupiny UniCredit, aby mohla podporovať klientov pri ich medzinárodnej expanzii a zachytiť investičné toky do Európy a z Európy. Tento krok je pokračovaním úspešného otvorenie španielskej pobočky UniCredit v Madride v roku 2016.

Pobočku v Abu Dhabi povedie Yahia El Assad, vedúci pre región Stredného východu a Afriky a riaditeľ pobočky v Abu Dhabi, ktorý sa bude zodpovedať priamo riaditeľom korporátneho a investičného bankovníctva skupiny UniCredit, Olivierovi Khayatovi a Gianfranco Bisagnimu.