Najlepší spôsob podnikania zahraničných osôb na Slovensku

Najlepší spôsob podnikania zahraničných osôb

Podnikatelia so statusom zahraničnej osoby môžu na Slovensku podnikať za rovnakých podmienok ako podnikatelia, ktorí nie sú zahraničné osoby. Musia mať avšak podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.

Stačí vám organizačná zložka

Založenie organizačnej zložky zahraničnej osoby býva častým riešením. Čo je to vlastne organizačná zložka?

Ide o formálne zastúpenie zahraničnej spoločnosti, ktoré nemá vlastnú právnu subjektivitu, takže jej podnikanie sa deje v mene zahraničnej spoločnosti. Taktiež je majetkovo napojená na materskú spoločnosť, čo znamená, že v prípade insolvencie by sa konkurz nevyhlasoval na organizačnú zložku, ale na materskú spoločnosť. Organizačná zložka však musí mať registrované sídlo.

Neprenajímajte si kancelárske priestory ak ich reálne nepotrebujete

Čo však ak nepotrebujete kancelárske priestory, prípadne iné „fyzické“ sídlo pre vašu organizačnú zložku? Prenajímať si nejaký priestor, ktorý nebudete reálne využívať a budete ho mať len preto, aby ste mali sídlo pre svoju organizačnú zložku, sú zbytočné náklady.

Môžete si však prenajať virtuálne sídlo. Získate tým adresu, na ktorej vám bude spoločnosť, ktorá poskytuje prenájom virtuálneho sídla, prijímať a uschovávať poštu. Samozrejmosťou je notifikácia prijatej pošty. To sa štandardne deje emailom, ale môžete si zvoliť možnosť upozornenia SMS správami, prípadne telefonicky. Listové zásielky si dokonca môžete nechať preposielať na ľubovoľnú inú adresu v rámci celej Európskej Únie.

Ak by ste sa predsa len potrebovali výnimočne stretnúť s obchodnými partnermi, na vybraných adresách virtuálnych sídiel je možnosť prenájmu zasadacích miestností, kde môžete uskutočňovať obchodné rokovania. Či už si zasadačku prenajmete na pár hodín, alebo aj na celý deň, stále vás to bude stáť menej, akoby ste mali platiť trvalý prenájom zasadačky, ktorú budete potrebovať len v zriedkavých prípadoch.

Zriadenie virtuálneho sídla je tak skvelým spôsobom ako zbytočne neplatiť za niečo, čo vaša organizačná zložka nepotrebuje.

Zdroj obrázka:

  • Autor: Andrey_Popov / Shutterstock.com