Naučte sa orientovať v hypotékach

hypotékach

Ak si chcete zabezpečiť vlastné bývanie a o vaše bývanie nepostarajú rodičia alebo nevyhráte jackpot v lote, hypotéka je pre vás nevyhnutným riešením.. Kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti si vyžaduje nemalý obnos peňazí – preto pri vyberaní hypotéky buďte opatrní, aby ste o peniaze a nebodaj aj o svoj majetok neprišli.

Hypotéka je bankový úver, ktorý má dlhú dobu splatnosti -, väčšinou od 5 až po 30 rokov. Podmienkou jej poskytnutia je to, že klient zabezpečí banke záložné právo na nehnuteľnosť. Táto nehnuteľnosť nemusí byť vo vašom vlastníctve.

Môže ísť o dom alebo byt vašich rodičov, súrodencov či známych, avšak ak nebudete schopní hypotéku splácať, tento majetok môže prepadnúť banke. Žiadateľovi o hypotéku býva väčšinou poskytnutá suma do výšky 70 % z hodnoty nehnuteľnosti.

Pre koho je hypotéka určená?

Najčastejšie bývajú klientom poskytované tzv. účelové hypotéky, ktoré slúžia na konkrétny účel. Väčšinou ide o kúpu nehnuteľnosti, jej výstavbu alebo rekonštrukciu, refinancovanie už existujúcej hypotéky a v niektorých prípadoch aj vysporiadanie dedičských podielov.

Hypotéka na bývanie je zásadným krokom do dlhej budúcnosti, a preto je potrebné dôkladne si zvážiť všetky podmienky. Čím skôr však o hypotéku požiadate, tým výhodnejšie podmienky môžete získať. Ak je to možné, snažte sa najprv našetriť si vlastné zdroje, aby ste si z banky požičali čo najnižšiu sumu. A hoci sa vo všeobecnosti hypotéka odporúča splatiť čo najskôr, nezabudnite aj na vytváranie si určitej finančnej rezervy.

Druhy hypoték

Najčastejším typom hypoték sú účelové hypotéky, ktoré kryjú vyššie popísané náklady. Všetky výdavky, teda účel použitia peňazí však musí klient dokladovať. Predložiť treba napríklad faktúru o zaplatení, výpis z bankového účtu, ústrižok poštovej poukážky alebo doklad z registračnej pokladne, z ktorých však musí byť jasný údaj o predávajúcom, o predmete kúpy alebo poskytnutej službe – o ich množstve a cene.

Existujú aj tzv. bezúčelové hypotéky, kde zaraďujeme napríklad aj americkú hypotéku. Pri tomto type žiadateľ nie je povinný preukazovať na aké účely poskytnuté peniaze využil. Ich doba splatnosti však býva nižšia, väčšinou do 20 rokov.

V súčasnosti je veľmi vyhľadávaným produktom aj hypotéka určená pre mladých, v rámci ktorej môže klient obdržať sumu vo výške až 50 000 eur. Získať ju môže občan Slovenskej republiky od 18 do 35 rokov.

Samotné vybavenie hypotéky

Každá banka má na svojej stránke kalkulačku, prostredníctvom ktorej si môže žiadateľ vypočítať, aký úver by mu vyhovoval. Avšak len hypotekárna kalkulačka pri výbere nestačí. Hoci poskytuje relatívne slušnú predstavu o podmienkach úveru a prehľad o jednotlivých hypotékach, neprezradí úplne všetko. Pre každého klienta totižto platia iné pravidlá.

Kalkulačka vám vyráta výšku úrokovej sadzby, avšak to v konečnom dôsledku nemusí vypovedať o tom, koľko budete v závere platiť. Okrem úroku sa preto treba zamerať aj na ďalšie faktory a to na dĺžku doby splatnosti, fixáciu splátky a rôzne skryté poplatky za vybavenie a vedenie úveru. O týchto parametroch vás spoľahlivo informuje ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Táto hodnota zohľadňuje nielen úrokovú sadzbu, ale aj všetky ostatné poplatky súvisiace s úverom. Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ sa chcete „zadĺžiť zdravo a s rozumom“, výška požičanej sumy by nemala presiahnuť 30 % príjmu v domácnosti.

Pokiaľ ste sa už pre hypotéku rozhodli, jej vybavenie nie je zložité. Stačí, ak prídete s občianskym preukazom na akúkoľvek pobočku vami vybranej banky, kde vám zamestnanec poskytne všetky potrebné informácie a vypočíta výšku mesačnej splátky.

Následne po odovzdaní potrebných dokumentov podpíšete žiadosť o úver. Všetky dokumenty musia najprv prejsť schvaľovacím procesom a o výsledku budete informovaní telefonicky alebo emailom. Stav vybavenia žiadosti môžete sledovať aj prostredníctvom internet bankingu (pokiaľ ste klientom danej banky). Po schválení podpíšete zmluvu a následne môžete čerpať úver.

Rada na záver

Výber hypotéky, či úveru je závažným životným krokom na dlhé roky. Je na mieste byť opatrní, poprípade si treba nechať poradiť od finančných špecialistov. Pokiaľ už hypotéku máte, no nie je ste s ňou spokojní, za zváženie stojí refinancovanie. Ide o splatenie súčasnej hypotéky finančnými prostriedkami získanými z novej hypotéky.

Prenesenie úveru do inej banky môže priniesť viacero výhod, pri ktorých sa dá ušetriť na mesačných splátkach a poplatkoch, skrátiť dobu splácania, dostať znížený úrok aj o 2 % p. a., ale aj zmeniť založenú nehnuteľnosť.

Refinancovanie sa väčšinou vykonáva vtedy, keď končí fixácia úrokovej sadzby. Banka zašle klientovi pred jej ukončením nové podmienky a informácie o úroku na ďalšie obdobie a on ich buď akceptuje, alebo zažiada o pomoc inú banku. Nie vždy sa však refinancovanie oplatí, pretože v niektorých prípadoch si banky za predčasné splatenie úveru účtujú nemalé poplatky. Aj tento krok je preto potrebné si dopredu dobre zvážiť.