Nemôžete obsadiť niektoré pracovné pozície vo firme? Máme riešenie

Nemôžete obsadiť niektoré pracovné pozície vo firme? Máme riešenie

Niektoré firmy nedostatkom uchádzačov o prácu netrpia. Sú však aj také, ktoré majú dlhodobé problémy s obsadzovaním určitých pozícií. Ak sa to týka aj vašej firmy, máme pre vás jedno skvelé riešenie.

Využite bohatú databázu zamestnancov

Tým riešením je personálny leasing. Takúto službu ponúkajú agentúry dočasného zamestnávania. A je to práve agentúra, ktorá v prípade personálneho leasingu uzatvára pracovný pomer so zamestnancom a stáva sa jeho zamestnávateľom. Spoločnosti následne agentúra zamestnanca dočasne pridelí na to, aby vykonával dohodnutú prácu.

Ak máte problém s obsadením konkrétnej pozície, napríklad potrebujete spoľahlivého vodiča VZV, výhodou pre vás bude to, že personálna agentúra má svoju vlastnú rozsiahlu databázu zamestnancov. A v prípade potreby je možné využiť aj zamestnancov zo zahraničia.

Žiadne starosti naviac

Výhodou pre firmy je v prípade personálneho leasingu aj to, že zamestnancovu personálnu a mzdovú agendu rieši agentúra. Firme tak nevznikne žiadna administratívna záťaž naviac, ktorá by nejakým spôsobom mohla byť prekážkou pri využívaní personálneho leasingu.

Takéto dočasné pridelenie zamestnanca sa realizuje na dobu, ktorú potrebuje firma. Je to flexibilná služba, ktorá firme umožňuje zvyšovať alebo znižovať počet zamestnancov podľa aktuálnej potreby. Personálnym leasingom je tak možné riešiť aj krátkodobý nárast zákaziek, či neočakávaný dlhodobý výpadok viacerých kmeňových zamestnancov, napríklad na pozícii CNC programátora.

V prípade nespokojnosti so zamestnancom je možná jeho okamžitá výhoda. Ale nebojte sa, takéto situácie sú výnimočné. Personálna agentúra si dáva záležať na tom, aby mala vo svojej databáze zamestnancov, na ktorých je možné sa spoľahnúť.


  • Zdroj obrázka: RerF / Stock.adobe.com