Nestarajú sa vaši zamestnanci o DPF vo firemných vozidlách?

Vo firemných vozidlách rôznych spoločností často nachádzame dieselové motory. Najmä v prípade, ak ide o vozidlá, ktoré jazdia relatívne dlhšie trasy. Nižšia spotreba dokáže mať pozitívny vplyv na firemné náklady.

Základné informácie o DPF

Ak vynecháme už pomerne staršie automobily, tak môžeme povedať, že súčasťou všetkých automobilov s dieselovými motormi je aj filter pevných častíc (DPF). V jeho vnútri sa nachádza filtračná vložka z keramických alebo kovových vlákien, v ktorej sa zachytávajú pevné častice výfukových plynov.

Pochopiteľné je, že časom sa táto vložka zanesie. Automobily vybavené filtrom pevných častíc však majú aj funkciu jeho regenerácie. Ide o proces, pri ktorom riadiaca jednotka upraví chod motora tak, aby sa zvýšila teplota výfukových plynov, ktoré potom zachytené častice vypaľujú.

Regenerácia DPF a častý problém

A tu prichádza častý problém s firemnými vozidlami, resp. so zamestnancami, ktorí ich používajú. Tým problémom je nedostatočná starostlivosť o tieto vozidlá. Aký to má súvis s regeneráciou filtra pevných častíc?

Odpoveď sa skrýva v odpovedi na otázku, ako spustiť regeneráciu DPF? Tá totiž nemôže prebehnúť bez súčinnosti vodiča, od ktorého sa vyžaduje zhruba 15 min. plynulá jazda v rozsahu otáčok 2 000 – 3 000, ideálne so zaradeným vyšším prevodovým stupňom.

Iste, veľakrát takúto jazdu jednoducho neumožňuje situácia v premávke, ale úprimne, veľakrát ju zamestnanci aj ignorujú. Nejde o ich súkromné vozidlá, tak sa k nim nesprávajú úplne príkladne.

Problém nastáva vtedy, ak regenerácia filtra pevných častíc neprebehne opakovane. V takom prípade sa DPF úplne zanesie, čo má za následok obmedzenie výkonnosti motora a v horšom prípade aj jeho poškodenie.

Alternatívne riešenie ku kúpe nového DPF

Zanesenie filtra pevných častíc rozhodne nie je dobrou správou pre firemný rozpočet, keďže ide o pomerne drahú súčiastku. Šťastím v nešťastí je však to, že ani takto zanesený DPF nie je nutné meniť.

Stačí absolvovať profesionálne čistenie DPF. A ideálne spôsobom, pri ktorom je DPF napojený na certifikované zariadenie, ktoré s ním vytvorí uzavretý okruh a prostredníctvom špeciálnej kvapaliny odstráni aj inak neodstrániteľné častice bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom ohrozená jeho celistvosť a štruktúra.

Zdroj obrázka:

  • Autor: Arkadiy / Stock.adobe.com