Všetko, čo potrebujete vedieť o rizikovom životnom poistení

poistení

Svet je veľké miesto, v ktorom stretneme veci dobré, no bohužiaľ, často natrafíme aj na to zlé. Existujú však spôsoby, ako sa na neočakávané udalosti pripraviť vopred. Jeden z týchto spôsobov je rizikové životné poistenie. V tomto článku si rozoberieme všetko, čo potrebujete o tomto type poistení vedieť.

Ide o typ poistenia, pri ktorom sa celé poistné spotrebuje na krytie poistného rizika. V porovnaní s kapitálovým alebo investičným životným poistením neobsahuje žiadne investovanie alebo šetrenie.

Každá platba slúži na krytie rizika a peniaze sú vyplatené iba v prípade poistnej udalosti, v tomto prípade úmrtie. Rizikové životné poistenie vo svojej podstate chráni členov rodiny pred následkom poistnej udalosti jedného člena.

Ako bolo vyššie spomenuté, ide predovšetkým o smrť, ale dá sa poistiť aj v prípade nepríjemnej dlhodobej choroby, ťažkého úrazu vedúceho k invalidite a ďalším udalosti obmedzujúce zárobkovú činnosť. Okrem základného poistenia totiž existuje aj doplnkové poistenie, ktoré kryje práve tieto nepríjemné udalosti.

Riziká si môžeme poistiť na mieru a v prípade potreby sa môžete poistiť prakticky proti akejkoľvek životnej nepríjemnosti.

Typy rizikového životného poistenia

V praxi poznáme dva typy rizikového životného poistenia:

  1. doživotné poistenie pre prípad smrti
  2. dočasné poistenie pre prípad smrti

Doživotné poistenie pre prípad smrti je klasické rizikové životné poistenie. V zmluve je pevne stanovené poistné a poistná suma. V zmluve je taktiež uzatvorený vek poistenca, v ktorom poistná zmluva vyprší.

Dočasné poistenie je uzatvárané na dobu určitú. V zmluve sa určí výška mesačného poistenia a poistná suma, ktorá je vyplatená oprávneným osobám v prípade úmrtia poistenca.

Výluky z poistenia

Ako pri každom poistení, aj tu existujú rôzne výluky. Patrí sem:

  • úmrtie pri aktívnej účasti na vojenských udalostiach alebo vnútorných nepokojoch,
  • úmrtie v prípade, ak poistenec zomrie a zároveň spôsobí smrť inému človeku,
  • úmrtie pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
  • samovražda do 2 rokov od začiatku poistenia.

Záver

Rizikové životné poistenie je vhodné pre každého zodpovedného človeka. Za niekoľko eur mesačne môžete získať vhodnú ochranu pred nečakanými udalosťami, ktoré by vašu rodinu mohli dostať do problémov.