Poistenie auta neplatíte zbytočne: V prípade nehody ho oceníte!

Poistenie auta

Na dopravnú nehodu sa vopred príliš pripraviť nedá. Predsa len, kto by sa chcel do nej dostať? Aby však všetko prebehlo v rámci možností hladko, je dobré mať v hlave niekoľko dôležitých informácií a samozrejme uzatvorené poistenie auta.

Zachovajte si chladnú hlavu

To sa síce jednoducho povie, no o čosi ťažšie dodržiava. V každom prípade je dobré vedieť, že nie ku každej dopravnej nehode je nutné volať políciu.

Vašou povinnosťou je to vtedy, ak došlo k úmrtiu alebo zraneniu osoby, vzniknutá hmotná škoda je vyššia ako 3990 €, došlo k poškodeniu majetku tretích osôb. Rovnako aj v prípade, že účastníkom nehody nie je úplne jasný jej priebeh alebo medzi nimi nedošlo k dohode.

Kto zavinil nehodu?

V prípade, že nevznikla povinnosť zavolať políciu, je potrebné dohodnúť sa s druhým účastníkom nehody na tom, kto nehodu zavinil. Preto potrebujete tlačivo Správa o nehode, prípadne Európsky záznam o nehode. Toto tlačivo musíte mať vždy v aute a vypísať hneď na mieste nehody. Nikdy neodchádzajte z miesta nehody bez toho, aby bolo tlačivo vypísané a podpísané.

Poistenie auta neplatíte zbytočne

Tlačivo ste povinný pravdivo a úplne vyplniť a odoslať poisťovni. Rovnako musia postupovať aj ostatní účastníci nehody. Predsa len si neplatíte poistenie auta zbytočne. V prípade dopravnej nehody jeho existenciu určite oceníte. Boli ste to vy, kto zavinil nehodu? Vašou povinnosťou je bezodkladne ju nahlásiť poisťovni.

Najneskôr do 15 dní, ak tak neurobíte, pokuta vás neminie. Ak ste sa stali obeťou nehody, je potrebné vypísať formulár Oznámenie poškodeného o poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia. Dôkladne vypísaný ho pošlite na ústredie svojej poisťovne. Tiež ho môžete odovzdať zamestnancovi poisťovne, keď príde na obhliadku vozidla.

Foto: Bigstockphoto