Prechod klientov zo ZUNO banky úspešne ukončený

Prechod klientov zo ZUNO

ZUNO banka 2. júna 2017 ukončila svoje pôsobenie na slovenskom bankovom trhu  a nástupníckou bankou sa stala Tatra banka, ktorá patrí, rovnako ako ZUNO banka, do finančnej skupiny Raiffeisen Bank International AG.

Začiatkom októbra 2016 ohlásila banková skupina RBI konsolidáciu podnikania v rámci skupiny a ukončenie aktivít spoločnosti ZUNO v Čechách a na Slovensku. Bankové aktivity ZUNO vykonávané na Slovensku boli prevedené do Tatra banky.

Projekt bol úspešne uzavretý 2. júna 2017, kedy došlo k prechodu všetkých práv a povinností týkajúcich sa bankových produktov zo ZUNO na Tatra banku. Do Tatra banky  boli presunuté aj zostatky zo zrušených bežných účtov a integrovaní klienti s existujúcimi  úverovými produktmi.

Tatra Banka

Úverové produkty boli presunuté do Tatra banky aj s podmienkami, ktoré mali klienti dohodnuté v ZUNO

Klientom sa nemení výška pravidelnej mesačnej splátky, deň splatnosti mesačnej splátky, výška úrokovej sadzby, výška mesačnej splátky poistného, dátum poslednej splátky ani poplatok za Pôžičku Plus.

Výrazná časť klientov ZUNO prijala ponuku Tatra banky na otvorenie účtu a začala využívať jej inovatívne bankovníctvo.

„Teší nás, že klienti ZUNO banky sú u nás spokojní a naša produktová ponuka je pre nich atraktívna. Pre väčšinu týchto klientov je Tatra banka už dnes hlavnou bankou,“

vyjadril sa Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za retailové bankovníctvo.

Klienti, ktorí si nestihli previesť peniaze zo svojho účtu v ZUNO, o svoje úspory neprídu

Zostatky z ich zrušených bežných účtov boli presunuté do Tatra banky. Stačí, keď kontaktujú call centrum DIALOG Live alebo navštívia ktorúkoľvek pobočku Tatra banky. V prípade návštevy pobočky budú potrebovať len svoj identifikačný doklad.