Prima banka aj naďalej dynamicky rástla v retailových úveroch

Prima Banka

Hoci trhové prostredie v bankovom sektore bolo v roku 2016 extrémne náročné a sektor aj naďalej čelil historicky najnižším úrokovým sadzbám a masívnej regulácii, Prima banka potvrdila svoj dynamický rast a za sebou má ďalší biznisovo úspešný rok.

Rast banky ťahali aj v roku 2016 najmä retailové úvery, v ktorých banka dlhodobo potvrdzuje svoju silnú pozíciu. Pod tempo rastu retailových úverov sa pozitívne podpísali najmä hypotéky, ktorých objem medziročne vzrástol o 23,5 % na viac ako 1 mld. eur.

Prima banka aj v legislatívne a konkurenčne náročnom období ťažila zo svojej výhodnej a najmä transparentnej ponuky na hypotékach v podobe jednotnej úrokovej sadzby pre každého bez dodatočných podmienok a háčikov. Spotrebné úvery vzrástli k 31. 12. 2016 medziročne o 13 % na 131 mil. eur. Celkové retailové úvery banka medziročne zvýšila o 22 % na 1,187 mld. eur. 

V uplynulom roku naďalej dynamicky rástol aj počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú. Tento trend sa pozitívne podpísal na ďalšom zvyšovaní zostatkov na bežných účtoch, ktoré banke medziročne vzrástli o 37 %, ale aj na raste termínovaných vkladov, ktorých objem medziročne vzrástol o viac ako 3 %. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 10 % na 1,293 mld. eur.

Prima Banka Slovensko

Za kontinuálnym biznisovým rastom stojí nielen konzistentné napĺňanie dlhodobej stratégie zameranej najmä na rozvoj retailu, ale aj široká predajná sieť v podobe 110 pobočiek a 235 bankomatov, ktoré majú klienti Prima banky aktuálne k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska.

Prima banka aj v uplynulom roku pokračovala v rozširovaní svojej pobočkovej a bankomatovej siete a podiel všetkých nových pobočiek na celkových obchodoch bol na úrovni 50 %. K výborným výsledkom však trvalo prispieva aj zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu, vďaka čomu sa banke v roku 2016 podarilo udržať v medziročnom porovnaní prevádzkové náklady na tej istej úrovni a to aj napriek pokračujúcej expanzii.

Prima banka aj naďalej ostáva maximálne konzervatívna a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je naďalej jedno z najlepších na trhu. K 31. 12. 2016 Prima banka v medziročnom porovnaní viac ako zdvojnásobila svoj čistý zisk na 10,5 mil. eur. 

bankový účet bez poplatkov

Kľúčové údaje k 31. decembru 2016 – medziročné porovnanie:
  • medziročný nárast objemu úverov o 9 % na 1 726 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 22 % na 1 187 mil. €
  • medziročný rast vkladov o 10,5 % na 1 858 mil. €
  • medziročný rast retailových vkladov o 10 % na 1 293 mil. €
  • zvýšenie počtu pobočiek na celkovo 110 a bankomatov na celkovo 233
  • silná kapitálová primeranosť 12,8 %, kapitál Tier-I na úrovni 11,3 %
  • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 93 %
  • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 7,7 mil. €
  • bankový odvod, odvod do Fondu ochrany vkladov a rezolučného fondu vo výške 4,8 mil. €
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku z 5 mil. € na 10,5 mil. €