Ready made s.r.o., to je najrýchlejšia cesta k vlastnému podnikaniu

Ready made s.r.o., to je najrýchlejšia cesta k vlastnému podnikaniu

Čo myslíte, koľko trvá začať podnikať? Myslíme teraz hlavne úkony okolo zakladania vlastnej spoločnosti. Tipujete pár týždňov? A čo keď vám povieme, že začať podnikať môžete už v priebehu niekoľkých hodín?

Kúpte si spoločnosť, ktorá nikdy nevykonávala žiadnu činnosť

Naozaj je možné začať legálne podnikať takto expresne rýchlo? Áno ak si zakúpite výhodnú ready made s.r.o. Neviete, o čo ide? Ready made s.r.o. boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom.

Nikdy tak nevykonávali žiadnu činnosť, nemajú žiadnu obchodnú históriu záväzkov, či pohľadávok a majú splatené základné imanie. Takéto spoločnosti sú už zapísané na obchodnom registri a zaregistrované na daňovom úrade.

Rovnako majú ready made s.r.o. pripravené všetky právne dokumenty k okamžitému predaju. Čo sa týka zmeny konateľa, tá je platná dňom podpisu týchto dokumentov. Áno, zápis zmeny konateľa (prípadne ďalších zmien) do obchodného registra trvá 2 – 6 dní, ale ten má už len potvrdzujúci charakter. Ako sme povedali, zmena konateľa je platná podpisom dokumentov.

Čo všetko je zahrnuté v cene?

V cene predaja ready made s.r.o. však nebudete mať len zmeny konateľov a spoločníkov. Bez dodatočných poplatkov budete môcť zmeniť aj názov spoločnosti, doplniť predmety činnosti, či zmeniť sídlo spoločnosti. Využiť tak môžete aj výhodnú virtuálnu adresu. Ak budete mať záujem, zaistenú môžete mať aj registráciu k plateniu DPH.

V cene ready made s.r.o. je zahrnuté aj usporiadanie valného zhromaždenia, na ktorom je možné zmeniť konateľa a spoločníka spoločnosti a vyššie spomenuté záležitosti ako prípadnú zmenu názvu, či sídla spoločnosti a taktiež doplnenie, alebo vymazanie predmetov podnikania. A samozrejme, v cene je aj vypracovanie dokumentov k predaju spoločnosti.


  • Zdroj obrázka: Monkey Business / Stock.adobe.com