Skorá fakturácia je najčastejším spôsobom v boji proti neplatičom

spoločnosť

V čase šíriacej sa nákazy koronavírusom je výrazne oslabená ekonomika ako celok a tiež fungovanie mnohých firiem. Úhrady faktúr načas sú často krát tým posledným, na čo kompetentní teraz myslia. Nielen vlády prijímajú opatrenia, ako zamedziť šíreniu ochorenia.

Aj spoločnosti sa snažia nastaviť si systémy čo najefektívnejšie, aby sa chránili pred neplatičmi. Aké opatrenia sú najčastejšie? Podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019skupiny EOS, na prvom mieste skončila skorá fakturácia. Využíva ju 71 % respondentov.

V snahe firiem zlepšiť platobnú morálku ich zákazníkov nasleduje definovaný proces upomínania (63 %). Tretím najobľúbenejším opatrením je využívanie profesionálnych služieb vymáhania pohľadávok (51 %).

Rebríček najčastejších opatrení firiem v boji proti neplatičom (%):

boj_proti_neplaticom

Jednou z krajín, ktorá výrazne využíva spôsob rýchlej fakturácie (95 %) a tiež definovaný proces upomínania (96 %), je Nemecko. Proces upomínania je obľúbený aj v Dánsku (88%).

Poistenie nedobytných pohľadávok a tiež poistenie ochrany platieb patria vo všeobecnosti medzi najmenej využívané opatrenia.

Na základe reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS možno konštatovať, že medzi krajinami východnej Európy, je využívanie jednotlivých opatrení v boji proti neplatičom rozložené rovnomerne.

Vymyká sa akurát tak Slovinsko s kontrolami úverovej bonity (81 %). Aj u Rusov je toto opatrenia najrozšírenejšie (80 %).

Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko hovorí, že v prípade nedisciplinovaných zákazníkov, odporúča obrátiť sa na profesionálov a neriešiť všetko vlastnými silami.

Miera využívania služieb externých inkasných spoločností je celkovo nízka, čo je na škodu. Profesionálni pracovníci pritom vybavia všetko potrebné za vás a vy sa namiesto komplikovanej komunikácie s neplatičmi môžete sústrediť na podstatu vašej podnikateľskej činnosti.“

Čo sa týka Slovenska, najviac sa využíva skorá fakturácia (71 %), nasleduje definovaný proces upomínania (56 %) a využívanie profesionálnych služieb vymáhania pohľadávok (42 %) je na treťom mieste.