Stretnutie vedenia NBS so zástupcami subjektov finančného trhu

bankový účet bez poplatkov

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (17. októbra 2017) stretli s predstaviteľmi bánk v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov bánk s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR. Ďalšími témami na stretnutí boli informácie o trendoch a rizikách v slovenskom finančnom sektore, o aktuálnych zmenách v regulácii bánk, o aktuálnom stave modernizácie architektúry platobného systému SIPS a tiež informácie k transpozícii smernice o platobných službách do národnej legislatívy.

V najbližších dňoch sa uskutoční podobné stretnutie vedenia NBS aj s ostatnými dohliadanými subjektmi – predstaviteľmi poisťovní a spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu a trhu dôchodkového sporenia a taktiež so zástupcami poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať zástupcom dohliadaných subjektov najnovšie informácie a poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.