UniCredit Bank chce byť hlavnou bankou pre regionálne SME firmy

unicredit banka

UniCredit Bank od októbra spúšťa na Slovensku samostatnú obchodnú sieť na prioritnú obsluhu regionálnych firiem (SME), ktorá je riadená ako samostatný segment. Ten je cielený na obsluhu firiem s ročným obratom do 10 miliónov eur.

„Vytvorili sme 9 regionálnych centier so samostatne nastavenými obchodnými prioritami na SME. Pre klienta to znamená, že keď príde do klientskeho centra, servis je nastavený na veľkosť týchto firiem a ich špecifické potreby. Regionálne firmy (SME) majú teraz samostatnú sieť, so samostatným riadením a špecializovanými manažérmi. Na trhu práve tieto firmy často patria pod rôzne segmenty, resp. musia súťažiť v konkurencii veľkých firiem,“

hovorí Elena Rokusová, riaditeľka pre regionálnu SME klientelu.

„V tomto smere využívame overené skúsenosti našej banky zo západnej Európy, kde sme už tento model úspešne implementovali,“

dodáva Rokusová.

centrálne banky

Hoci veľké, často nadnárodné firmy sú viac na očiach verejnosti a najmä sa im neraz pripisuje rast ekonomiky, nemenej dôležitou súčasťou ekonomiky sú menšie lokálne firmy.

Spoločnosti s menej ako 250 zamestnancami vytvoria viac ako polovicu slovenského HDP. Veľké a malé firmy pritom v ekonomike neraz koexistujú, jedny bez druhých by neprežili. Veľké spoločnosti vytvárajú prostredie a pracovné príležitosti pre menšie spoločnosti a malé spoločnosti sú naopak zvyčajne flexibilnejšie, dravšie a neraz pomáhajú zrýchľovať inovatívny progres.

Európa sa trápila

Európa sa v poslednom desaťročí trápila s ekonomickou krízou a jej následkami. Tá zasiahla veľké spoločnosti v ekonomike, ako aj malé spoločnosti. Malé spoločnosti majú často menej diverzifikované tržby, a tak neraz zápasili s existenčnými problémami, niektoré úspešnejšie, iné menej.

Zdá sa však, že európske ekonomiky, vrátane tej slovenskej, sa už definitívne odrazili od dna a vymanili sa z krízových rokov. Ekonomické oživenie sa najskôr prejavilo pri veľkých firmách. Ich lepšia kondícia sa následne s miernym oneskorením prejavuje aj v segmente malých a stredne veľkých firiem.

Cyklické oživenie

Cyklické oživenie by pritom malo pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, pričom v tejto fáze ekonomického cyklu je pravdepodobné, že ekonomický rast by sa čoraz intenzívnejšie mohol presúvať smerom k menším, flexibilnejším a inovatívnejším spoločnostiam.

Potenciál segmentu SME, ktorý je na rozdiel od veľkých spoločností často životne závislý od domáceho financovania, vidí aj UniCredit Bank. SME sa stáva vo firemnom bankovníctve kľúčovým segmentom, ktorý dynamicky rastie, z čoho vyplývajú nové potreby takých firiem práve v oblasti bankového servisu.

Regionálne SME firmy

Z tohto dôvodu nastavila UniCredit Bank štruktúru a organizáciu tak, že vznikol samostatný emancipovaný segment pre regionálne SME firmy, kde sa celá banková obsluha prispôsobuje len jeho potrebám.