V poctivejšie platenie faktúr verí viac európskych firiem ako v minulosti

poisťovňa

Každá štvrtá firma v Európe si myslí, že sa platobné správanie jej zákazníkov v najbližších rokoch zlepší. Je to viac ako vlani, pričom o niečo optimistickejšie sú firmy vo východnej časti Európy, vrátane Slovenska. Ukazuje to reprezentatívna štúdia spoločnosti EOS KSI „European Payment Practices 2018“.

Keď sa spoločností v Európe pýtali, ako sa podľa nich vyvinie platobné správanie ich zákazníkov v najbližších dvoch rokoch, 24 percent predpovedalo zlepšenie. V roku 2017 to bolo o niečo menej, 23 percent.

Výrazne klesol aj počet úplných pesimistov

Kým podľa aktuálnej štúdie očakáva zhoršenie pri platení faktúr 13 percent firiem, rok predtým to bolo 18 percent. Vo všetkých sledovaných krajinách majú prevahu tie spoločnosti, ktoré očakávajú zlepšenie. Výnimkou je jedine Nemecko, tento aj minulý rok bolo v krajine dvoj až trojnásobne viac firiem, ktoré predpovedali zhoršenie oproti tým, čo veria v zlepšenie.

Celkovo majú pozitívnejší pohľad na budúcnosť firmy vo východnej časti Európy

„Môže to byť spôsobené tým, že firmy na západe majú už dnes lepšie výsledky vo viacerých ukazovateľoch – zákazníci a obchodní partneri im platia viac faktúr načas, majú menej zlyhaných platieb a fungujú u nich kratšie splatnosti, vďaka čomu pri podnikaní nepodstupujú také veľké riziko,“

upozorňuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa zaoberá manažmentom pohľadávok.

Zároveň pripomína, že optimizmus vidieť aj na Slovensku

„Do našej štúdie sme zapojili aj 200 firiem zo Slovenska, pričom 29 percent ráta do budúcnosti s lepšou platobnou disciplínou svojich partnerov. V roku 2017, na rovnako Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska, pričom 29 percent ráta do budúcnosti s lepšou platobnou disciplínou svojich partnerov. V roku 2017, na rovnako početnej vzorke, to bolo 27 percent firiem,“

uzatvára Šoltes.