Výber pracovného oblečenia podľa prostredia, v ktorom sa pracuje

V mnohých profesiách je bežné nosiť pracovné oblečenie, ktoré má ochrannú funkciu. Takéto oblečenie teda chráni zamestnancov pred rizikami, ktoré sú prítomné v ich pracovnom prostredí.

A práve pracovné prostredie určuje, aké pracovné oblečenie je pre zamestnancov potrebné.

Teplota

Jedným zo základných faktorov, na ktoré treba prihliadať, je teplota pracovného prostredia. Pre zachovanie komfortu v teplom pracovnom prostredí je potrebné, aby bolo pracovné oblečenie ľahké a vzdušné.

Naopak, v chladnejších podmienkach prídu vhod aj dodatočné vrstvy, napríklad v podobe flisových pracovných búnd.

Riziká

V úvode sme spomenuli, že pracovné oblečenie často plní najmä ochrannú funkciu. Ale pred čím má zamestnanca chrániť? Odpoveď na túto otázku sa líši zamestnanie od zamestnania. Môžu to byť rôzne chemické látky, oheň, voda a rôzne ďalšie vplyvy.

Fyzická aktivita

Aj úroveň fyzickej aktivity má vplyv na výber vhodného pracovného oblečenia. Ak ide o fyzicky namáhavejšiu prácu, vyžadované je oblečenie, ktoré nebude zamestnancov obmedzovať v pohybe.

Obzvlášť výber nových pracovných nohavíc býva kľúčový, keďže musia umožňovať široký rozsah pohybov.

Ďalšie požiadavky

Čo sa pracovného prostredia týka, sú tu aj iné požiadavky, ktoré toto prostredie kladie na používané pracovné oblečenie. Ako príklad môžeme uviesť potrebu vyššej viditeľnosti, kvôli ktorej je potrebné nosiť pracovné oblečenie výraznej farby alebo také, ktoré ma na sebe hneď niekoľko reflexných prvkov.

Odolnosť

V neposlednom rade určuje pracovné prostredie (a činnosti v ňom vykonávané) aj to, aké odolné má byť pracovné oblečenie. Bude predsa nosené každý pracovný deň, takže si bude musieť s takouto záťažou poradiť.

K odolnosti môžu prispieť aj rôzne prvky ako napríklad zosilnené šitie na kolenách, ktoré je vhodné pre zamestnancov, ktorý pri práci často kľačia.

Zdroj obrázka:

  • Autor: Sergey Ryzhov / Stock.adobe.com